GESCHIEDENIS DORST

Deze site wordt gesponserd door Ber|Art Visual Design V.O.F. te Dorst
www.ber-art.nl


        ALBERT MINJON

        De GEITENHOUDER en zijn GEIT

        ONZE SPOORLIJN

        Brouwerij te Dorst

        Oud Brabantse Boerderijen

        Surae

        1911 Verharding Spoorstraat

        Oudste vermelding van Dorst

        Boekweit

        1780 De Beerschot + Request Bebossing

        Kamphuis

        1944 Grote brand in Dorst


        Oorlogsschade

        Tollen

         De Bredase Hoogdruk Waterleiding

         Uitbreiding van de Waterleiding.

         Nieuw Pompstation voor de Waterleiding

        Percelen

        Peter Ralph Attwooll

        Kadaster 1830

        Blokpost

        Millennium

        Genealogie

        Oude Berichten

        Ontstaan Rijksweg

        Onverkwikkelijk zaak

        De eerste Kerk

        Baarschotsestraat

        Kapelerf

        Kastanjelaan

        Informatie Boswachterij

        Mijn Huisje

        Over het Onderwijs

        Familie Van Gool

        Onderwijzerswoning

        Het Kerhof

        1816 Gemeentebestuur

        Pastoors den Ronden en Gilles

        Mevrouw Volders 100 jaar

        Geschiedenis Dorst.1

        Losplaats en Halte

        De post in vroeger tijd

        De schietbomen van St Joris

        Kale plekken in Dorst

        Het verdwenen Wachthuis 6

        Leemputten 1931

        P. J. Carton

        Dakpannen Fabriek Dorst

        Waterstaatskerk en Schoolhuis

        Militairen 1919

        Boschweg


        Boeren in de Middeleeuwen

        Aanbesteding
Samengesteld door Jos van Alphen en Piet van Beek